Ez a szem portál első folyamának archívuma. 2023 januárjától az ujszem.org oldalon folytatjuk!

Kritikai pedagógia, demokratikus oktatás, önszerveződés

PEDAGOGIE CRITICĂ, EDUCAȚIE DEMOCRATICĂ, AUTO-ORGANIZARE

Discuții (20. iulie) + workshop (21. iulie)

Partea a 3-a din seria de discuții Dincolo de reprezentare? — Marginalizarea socială, artă și mișcările sociale
Proiect coordonat de: Noémi Bíró și Virág Gegő

A magyar nyelvű változat az első oldalon olvasható.
English version is  on the second page.

Raportul dintre educație și reprezentare este una din problemele principale vizate de critica – fie ea o indignare cotidiană sau parte a unui discurs specific profesional – care își propune să conceapă pedagogia în contextul relațiilor sale sociale. Această problemă se referă la educația publică, care are un potențial imens de a funcționa ca o instituție capabilă să redistribuie și să împărtășească la un nivel național cunoștințele necesare pentru auto-reprezentare. Adică, implicit, se leagă de potențialul emancipator al pedagogiei, ceea ce înseamnă că învățarea înțeleasă ca un proces de conștientizare poate oferi oamenilor capacitatea de a deveni participanți activi ai evenimentelor și relațiilor sociale.

Ideile pedagogice asociate cu numele lui Paulo Freire se bazează pe o critică socială care urmărește să dezvăluie prin educație relațiile ierarhice, opresive, exploatatoare care există într-o anumită societate. Scopul acestei pedagogii este de a oferi persoanelor și grupurilor aflate la periferia societății cunoștințele și instrumentele necesare pentru a identifica condițiile sociale care le determină existența și pentru a deveni capabili să le altereze prin efort comun. Spațiul reprezentării politice, al participării și al exprimării unor revendicări nu este, așadar, specific în primul rând instituțiilor politice, ci e mai degrabă un spațiu unde comunitatea respectivă devine activă în auto-organizare pentru justiție socială, o organizare ”la firul ierbii”.

Care sunt provocările reprezentării în practica pedagogică? Cum apar relațiile dintre teorie și practică în practica pedagogiei critice? Care sunt instrumentele prin care pedagogia critică poate contribui la întărirea participării politice (auto-organizării, din jos în sus) a comunităților marginalizate? Cum se raportează pedagogia critică la alte filozofii și metodologii pedagogice?

Seria de evenimente propune explorarea relațiilor dintre pedagogie și reprezentare prin două workshop-uri și o discuție la masă rotundă: în data de 30 mai, seminarul de lectură a grupului Salvare Altfel (Mentés Másként) a fost o introducere în bazele pedagogiei critice, de la ideile acesteia vor porni apoi, în data de 21 iunie, exercițiile dedicate elevilor, organizate în cadrul unei activități conduse de Spațiul Comunitar ”Deviszont” (Deviszont Közösségi Tér). Workshop-urile vor fi urmate de o discuție la masă rotundă (iunie 20), deschisă, cu participarea membrilor grupărilor Spațiul Comunitar ”Deviszont” și Salvare Altfel.

Program:

20 iunie, 19:00 — 21:00 — masă rotundă cu membrii Spațiului Comunitar „Deviszont” și ai grupului „Salvare altfel”

În cadrul evenimentului, spațiul comunitar „Deviszont” din Budapesta și grupul „Salvare altfel” se vor prezenta, urmând ca mai apoi, va avea loc un schimb reciproc de experiențe în compania publicului. În a doua jumătate a programului, se vor discuta două subiecte, în grupuri mai mici.

1. Pedagogie critică vs. sistem:
Care sunt circumstanțele în care funcționează spațiul comunitar „Deviszont” și grupul „Salvare altfel”? În ce relație sunt cele două grupuri cu sistemul pedagogic și instituțiile sociale sau comunitare locale? Este ”Deviszont” un afterschool? Care ar putea fi rolul programelor extracurriculare în sistemul instituțional actual? Cum se creează o platformă pentru formarea unui dialog între/dintre membrii sistemului educațional?

2. Cum să aplici metodele pedagogiei critice?
Care este rolul facilitatorului în grupul „Deviszont”? Care este modul în care ei lucrează cu cei interesați? În ce mod se aplică opinia tinerilor în procesul de lucru? Care sunt problemele identificate de către grupul „Salvare altfel” referitoare la rolul de profesor democratic în rândul educatorilor și al studenților?

Invitați:
Fernengel Ági, Szarka Alexandra — Spațiul Comunitar „Deviszont”
Jakab Villő Hanga — grupul “Salvare altfel”
Moderator: Gegő Virág — grupul “Salvare altfel”

(Pentru prezentarea celor două grupuri în limba maghiară, asigurăm traducere în limba română. Discuțiile în grupe mici se vor desfășura în limba maghiară și engleză.)

21 iunie, 9:30 — 12:30 — Pedagogie critică în pregătirea profesională și în suburbia din Budapesta — atelierul Spațiului Comunitar „Deviszont”

În cadrul atelierului, membrii echipei își vor prezenta programul și metodologia pedagogică. Împreună cu cei interesați, se vor uita la unele dintre planurile lor profesionale puse în practică și vor puncta ce a funcționat bine și ce nu. La final, fiecare își va putea crea propriul plan de lucru pentru tineri pe baza metodelor spațiului comunitar „Deviszont”.

Formatori: Fernengel Ági, Szarka Alexandra — Spațiul Comunitar Deviszont

(Atelierul se va desfășura în limba maghiară.)

Adresa: tranzit.ro/Cluj
strada Napoca nr. 16, et. I.
Cluj, Romania

Invitați:

Ideea Spațiului Comunitar „Deviszont s-a născut din nemulțumirea față de reproducerea inegalităților educaționale. După doi ani de pregătire a ideii, a fost creat un spațiu la periferia Budapestei, care poate fi folosit de tineri în timpul liber și unde ei se pot simți o comunitate și pot participa la programe bazate pe pedagogia critică. Tineri asistenți sociali, educatori, filozofi și sociologi au inițiat acest spațiu comunitar în noiembrie 2018 și, de atunci, a fost extins cu noi membri.

Grupul „Salvare altfel” are scopul de a elimina concepțiile greșite despre educație și de a regândi practicile care constituie obstacole pentru un sistem educațional democratic și funcțional. Numele grupului se referă la găsirea metodelor care pot implica toți copiii din sistemul educațional. Prin organizarea unei conferințe pedagogice și altor activități, grupul „Salvare altfel” creează o platformă dedicată conversațiilor despre educație și publică informații cu privire la problemele legate de educație. Modelul pedagogic al grupului „Salvare altfel”, bazat pe teoria sistemelor, este unul interdisciplinar și care consideră că abordarea sferei civile este esențială pe lângă implicarea sferei academice și a cadrelor didactice.

Hozzászólás

Hozzászólás