Ez a szem portál első folyamának archívuma. 2023 januárjától az ujszem.org oldalon folytatjuk!

Nyilatkozat a magánszféra, az emberi és a nemzetiségi méltóság védelmében

Declarație în apărarea sferei private, a demnității umane și etnice

Polemica izbucnită în legătură cu o publicitate realizată de manufactura de bere Csíki Sör produce uneori impresia că orice critică adresată videoului respectiv ar fi în același timp o stigmatizare a identității secuiești. Am dori să clarificăm de la bunul început că sistemul de valori și identitatea secuilor nu se suprapune cu sistemul de valori și identitatea manufacturii de bere Csíki Sör. Reclamele acestei firme nu reflectă sistemul de valori al întregii comunități secuiești, ci pot fi o manifestare a sistemului de valori care aparține exclusiv proprietarilor și specialiștilor marketing ai acestei întreprinderi. Sistemul de valori și identitatea comunității secuiești este mult mai complexă și se poate defini printr-un infinit de elemente – așadar, expresia acestora nu se poate rezuma la un singur produs.

Videoul menționat se folosește în mod manipulativ de costumul popular secuiesc, un simbol al etniei, deoarece poalele și cămașa apar în reclamă simultan în calitate de port popular, ceea ce acoperă corpul în mod pudic, respectiv în calitate de lenjerie intimă, cu clare conotații sexuale. Folosirea acestui simbolul în publicitate în felul descris poate produce o imagine stereotipică și umilitoare a femeilor care fac parte din comunitatea etnică a secuilor. De asemenea, această reprezentare contribuie la consolidarea unor prejudecăți care duc la discriminarea negativă a acestui grup de persoane.

De asemenea, în video apare o contopire falsă și manipulativă a trei domenii: primul este spațiul privat, locuința personală sau cea a familiei, al doilea este calitatea de angajată/de angajat, iar al treilea, rolul de actriță. Aici angajatele firmei sunt dinadins puse într-o situație care confirmă un stereotip din păcate foarte răspândit, și anume concepția că dacă o femeie consumă alcool, își dă automatic consimțământul pentru gesturile de apropiere cu intenții sexuale. După cum știm, în multe cazuri de viol se abuzează de starea de ebrietate a victimei. (Acest fenomen este cu atât mai problematic în România, încât 55% a populației consideră că violul poate fi justificat în unele cazuri, iar printre situațiile enumerate consumul de alcool sau de droguri se află pe primul loc (30%).)

Considerăm că nicio speranță a succesului financiar și nicio situație de criză economică nu poate fi un motiv pentru a risca demnitatea personală, feminină, de mamă, de etnie și integritatea morală a angajatelor și a angajaților unei firme, și nu reprezintă o scuză ca ele/ei să fie expuse/expuși judecății spectatorilor sau a persoanelor care pot face orice tip de comentarii, indiferent dacă acestea sunt pozitive sau negative. Bineînțeles, fiecare persoană are dreptul de a dispune de propriul corp conform deciziilor personale – de aceea același video poate nu ar fi la fel de problematic dacă nu ar fi apărut în scop publicitar, spre sporirea câștigului financiar al unei firme. În cazul de față însă suntem martori la faptul că angajatele au fost degradate la nivelul unor obiecte, unor mijloace în mâna marketingului ne-etic al firmei. Mai mult, se poate pune întrebarea: Care ar fi conexiunea dintre fișa unui post, expectativele implicite la serviciu, respectiv apariția într-un video de publicitate?

Acestea fiind spuse, am dori să ne exprimăm empatia față de toate persoanele care sunt expuse unor situații grele și ambigui, precum cele descrise mai sus.

De asemenea, ne declarăm solidari cu jurnalistele și jurnaliștii care atrag atenția publicului asupra unor probleme ca cele de mai sus, și din acest motiv sunt expuse/expuși, din nefericire tot mai des, unor atacuri personale, unor amenințări brutale și hărțuirii. Acesta le împiedică în practicarea profesiei și produce probleme în viața lor privată. Credem că libertatea, competențele profesionale și independența a jurnalistelor și a jurnaliștilor sunt valori importante pentru comunitate, chiar și în situațiile când nu suntem de acord cu un anumit punct de vedere exprimat în presă.

Cerem conducerii manufacturii de bere Csíki Sör ca videoul care nu respectă sfera privată a angajatelor să fie eliminat din spațiul public, sau să fie modificat. De asemenea, solicităm că această firmă să evite în viitor producerea unor materiale de publicitate care obiectifică și folosește în scop comercial și în mod manipulativ simbolurile și identitatea unei comunități etnice, sexualitatea, domeniul privat, riscând astfel integritatea personală a angajatelor și a angajaților.

SEMNEZ DECLARAȚIA

(Lista persoanelor care au semnat declarația se află pe prima pagină.)

Hozzászólás

Hozzászólás