A szarvas kísérteties mozdulatlansága, amikor a szemembe néz, és észrevesz, én ijedtemben csak megremegek a másik szoborrá dermedt feszült éberségén.